TR / ENG
Necip Fazıl Mah. Hamza Yerlikaya Bulvarı No: 10
Ümraniye / İstanbul
info@eyggrup.com

PROJE TALEP FORMU

AÇIK RIZA BEYANI

EYG Konut ve Gayrimenkul Geliştirme A.Ş (EYG)’ye doğrudan tarafımca verilmiş bulunan tüm kişisel verilerim ile EYG’nin özel ve resmi kurumlardan, doğrudan/dolaylı bağlı ortaklıklarından, hissedarlarından, grup şirketlerinden, tedarikçi ve iş ortaklarından, hizmet aldığı, hizmet verdiği gerçek ve tüzel üçüncü kişilerden edindiği/edinebileceği tüm kişisel verilerimin ; EYG tarafından işe/pozisyona/göreve uygunluğumun denetlenmesi, her türlü insan kaynakları prosedür ve süreçlerinin yürütülmesi, işe başlama işlemlerinin yapılması, ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılması, eğitimlerin verilmesi, işe alınmamam halinde ileride doğacak başka pozisyonlar için hakkımda tekrardan değerlendirmede bulunulabilmesi, istatistiksel çalışmalar yapılması, referanslarımla iletişime geçilmesi ve hakkımda bilgi alınması amacıyla EYG tarafından işlenmesine ve saklanmasına, tarafıma her türlü bildirimin telefon, e-posta, mektup, kısa mesaj (sms) ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü iletişim vasıtasıyla yapılmasına açık rızam bulunduğunu, www.eyggrup.com web adresinde yayınlanan ve bir sureti fiziken incelememe sunulan “kişisel veri güvenliği aydınlatma metni”ni okuduğumu, söz konusu metnin tarafıma detaylıca anlatıldığını, haklarımı anladığımı, yukarıda sayılan amaçlar ve aydınlatma metninde yer alan “kişisel verilerin işlenme amaçları” doğrultusunda kişisel verilerimin işlenip saklanabileceğini bildiğimi; ayrıca, kişisel verilerimin EYG tarafından, diğer EYG kuruluşlarına, EYG’nin doğrudan/dolaylı bağlı ortaklıklarına, hissedarlarına, grup şirketlerine, tedarikçi ve iş ortaklarına, hizmet aldığı ve verdiği üçüncü kişilere, kamu kurum ve kuruluşları ile yurtdışına, yukarıda sayılan amaçlarla ve aydınlatma metninde belirtilen “kişisel verilerin işlenme amaçları” doğrultusunda aktarılmasına ve aktarılanlar tarafından işlenmesine ve saklanmasına da açık rızam olduğunu baştan kabul ve beyan ederim.